KOMUNIKAT NR 2/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 lutego 2015 w sprawie kalendarza czynności wyborczych

KOMUNIKAT NR 5/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 lutego 2015 w sprawie zmiany terminu zebrania wyborczego członków Kolegium Elektorów w Instytucie Technicznym

KOMUNIKAT NR 6/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie czynności wyborczych Kolegium Elektorów

KOMUNIKAT NR 7/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Elektorów

KOMUNIKAT NR 9/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zamknięcia i ustalenia listy zgłoszonych kandydatów na stanowisko Rektora

KOMUNIKAT NR 10/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015 - 2019

UCHWAŁA NR 1/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015 - 2019

KOMUNIKAT NR 11/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających na członka Kolegium Elektorów w Instytucie Ekonomicznym w grupie nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT NR 12/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie listy zgłoszonych kandydatów na funkcję prorektora do spraw studenckich i kształcenia

KOMUNIKAT NR 13/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie listy zgłoszonych kandydatów na funkcję prorektora do spraw nauki, rozwoju i współpracy

KOMUNIKAT NR 15/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających na członka Kolegium Elektorów w Instytucie Ekonomicznym w grupie nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT NR 16/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru prorektora do spraw studenckich i kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję w latach 2015 - 2019

KOMUNIKAT NR 17/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru prorektora do spraw nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję w latach 2015 - 2019

KOMUNIKAT NR 18/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję w latach 2015 - 2019

UCHWAŁA NR 2/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów

 

 

Sylwetki kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu:

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

dr hab inż. Mariusz Cygnar