Programy studiów obowiązujące od 1 października 2019 roku

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: DIETETYKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Studia II stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Instytut Ekonomiczny  Kierunek: E-ADMINISTRACJA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: EKONOMIA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Studia II stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Instytut Techniczny  Kierunek: INFORMATYKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Studia II stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: MECHATRONIKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Studia II stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Studia II stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: TRANSPORT I LOGISTYKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Instytut Języków Obcych Kierunek: LINGWISTYKA DLA BIZNESU
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: FILOLOGIA
Studia I stopnia o profilu praktycznym nabór od roku akademickiego 2019/2020
Instytut Pedagogiczny Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Studia I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
Studia II stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
Instytut Kultury Fizycznej Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Studia I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: FIZJOTERAPIA
Jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020
Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020