ANS w Nowym Sączu wykształciła już ponad 21.000 absolwentów!

Kontakt z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu nie kończy się w dniu odebrania dyplomu. Absolwenci Uczelni wciąż mogą aktywnie uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach mających w niej miejsce, a także podtrzymywać znajomości zawarte podczas studiów.

Już teraz każdy absolwent ANS możliwość korzystania z wiadomości zamieszczonych na stronie Akademickiego Biura Karier. Znajdują się tam informacje na temat bieżących ofert pracy, organizowanych szkoleń, a także konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów do utrzymywania kontaktów z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz do odwiedzania naszych stron internetowych.