Jako absolwenci naszej Uczelni macie Państwo również możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Akademickie Biuro Karier:

  1. Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego;
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą;
  3. Twoja przyszłość, twoja kariera;
  4. Metody poszukiwania zatrudnienia;
  5. Analiza rynku pracy;
  6. Sztuka planowania czasu;
  7. Sztuka mówienia i prezentacji.

Przyjdź, dzwoń lub pisz. Zapraszamy!!!!