8 marca 2019 r. 40 osobowa grupa absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu odebrała świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w praktyce”.

W uroczystym wręczeniu świadectw ukończenia studiów wzięli udział doc. dr Marek Reichel - Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego oraz Krzysztof Saczka - Dyrektor Oddziału ZUS w Nowym Sączu.

Prowadzący spotkanie dr Jarosław A. Handzel, kierownik studiów, dziękując uczestnikom za aktywny udział w studiach podkreślił jak ważne jest uczenie się przez całe życie. „Wiedza jest skarbem, którego wartości nie da się określić. Wiedza jest podstawą do budowy dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa” – podsumował spotkanie.

Absolwenci studiów podyplomowych poszerzyli wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne potrzebne do pracy w różnych jednostkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, polityką społeczną i prawem pracy.

Studia są efektem współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

 

 

Instytut Ekonomiczny kształci słuchaczy na trzech kierunkach studiów podyplomowych:

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce

 

Obecnie trwa nabór na studia, które rozpoczną się od października 2019 roku.