Koło Naukowe Rachunkowości „Akredytywa” działa od 2007 roku. Przedmiotem zainteresowań są problemy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

Zarząd i opiekunowie

Zarząd

Przewodnicząca: Kinga Dudzik

Zastępca przewodniczącej: Kacper Tokarczyk

Sekretarz: Gabriela Piórkowska

Opiekunowie

 • dr Halina Rechul
 • dr Helena Zielińska
 • dr Natalia Jaśkiewicz

Działalność

Celami  działań Koła Naukowego „Akredytywa” są głównie:

 • poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności w zakresie rozwiązywania omawianych problemów ekonomicznych,
 • nawiązywanie współpracy zarówno między członkami Koła, jak i z otoczeniem gospodarczym.

Ponadto działalność Koła Naukowego „Akredytywa” umożliwia:

 • poszerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu rachunkowości  
 • angażowanie studentów w pracę naukową,
 • opracowywanie referatów i  analiz ekonomicznych,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • uczestnictwo w ogólnopolskich akademickich konkursach obejmujących problematykę rachunkowości i finansów
 • podejmowanie działań wyrażających się m.in. w organizowaniu: warsztatów dla studentów,  Dni Przedsiębiorczości, Otwartych Dni Instytutu Ekonomicznego, Targów Edukacyjnych czy Festiwalu Nauki,
 • promocję Uczelni w regionie nowosądeckim
 • integrację studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z problemami rachunkowości i finansów.

Zapraszamy  każdego studenta zainteresowanego wymienioną problematyką do członkostwa w Kole Naukowym Rachunkowości „Akredytywa”.