Koło rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku w Instytucie Ekonomicznym. Obecnie staramy się zrzeszać studentów ze wszystkich 6 instytutów PWSZ w Nowym Sączu.

#czemu warto o nas przeczytać? #czemu warto do nas dołączyć ???

 • Pozwalamy spełniać marzenia- absolwenci i członkowie koła odnajdują pracę w ciekawych miejscach, np. jako dziennikarze w radiu, przy tworzeniu i wdrażaniu projektów
 • Wiele się uczymy- mamy szansę obserwować jak działają największe stacje i programy telewizyjne w Polsce, np. w grudniu 2016 r. odwiedziliśmy studio Panoramy i telewizji Nowa w Warszawie
 • Doborowe towarzystwo fotografów, dziennikarzy, ale także osób zajmujących się PR, obsługą portali społecznościowych, kanałów na YouTube- tak to my studenci i członkowie koła ;)
 • Warto do nas dołączyć by poznać ciekawych ludzi, członków naszego koła, ale także osoby, które na co dzień związane są z praca w mediach, np. spotkanie z Leszkiem Krawczykiem, wysłannikiem Wirtualnej Polski, a wcześniej TVP, w Stanach Zjednoczonych zorganizowane w grudniu 2016 r.
 • i jest jeszcze wiele innych powodów, ale o tym za chwilę....

 

Zarząd i opiekunowie

Zarząd

 •  Marianna Rola – Przewodnicząca
 • Tomasz Ruchała - Z-ca Przewodniczącej oraz koordynator działań koła w Instytucie Pedagogicznym

Opiekunowie

 • dr Monika Danielska
 • dr Tomasz Zacłona

Działalność

#kim jesteśmy ??

Koło rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku w Instytucie Ekonomicznym. Obecnie staramy się zrzeszać studentów ze wszystkich instytutów PWSZ w Nowym Sączu.

#co robimy?

Jako członkowie koła naukowego w przeszłości uczestniczyliśmy w sympozjach i konferencjach naukowych, pomagaliśmy także w ich organizacji. Stale zabiegamy aby nasi członkowie zdobywali doświadczenie i wiedzę z zakresu komunikacji medialnej. Jako koło dziennikarskie w przeszłości współpracowaliśmy z lokalnymi mediami. Osoby zrzeszone w naszym kole w przeszłości pisały artykuły, robimy fotorelacje, promowały to co ciekawe i warte pokazania na Uczelni i w Instytucie Ekonomicznym.

#a dokładnie??

 • prowadziliśmy obsługę medialną licznych wydarzeń zorganizowanych w Instytucie Ekonomicznym i na terenie całej uczelni,
 • pisaliśmy artykuły do gazet i portali informacyjnych,
 • przez wiele lat prowadziliśmy intensywną współpracę z lokalnym środowiskiem radiowym,
 • prowadzimy kronikę Instytutu Ekonomicznego,
 • odbyliśmy szkolenia się w zakresie przygotowania materiałów audiowizualnych oraz zrealizowaliśmy wizyty w wybranych redakcjach radiowych i telewizyjnych,
 • współuczestniczyliśmy w organizacji studenckich sympozjów naukowych,
 • założyliśmy i prowadziliśmy fanpage uczelni na Facebooku.

# no ale Internet...

Nie zapominamy również o najnowszych środkach masowego przekazu informacji ;) Jeden z członków naszego koła jest współzałożycielem (wraz z absolwentką, byłą członkinią koła) oficjalnego fanpage’u uczelni, który obecnie także obsługujemy: PWSZ News

pwsz news

Prowadziliśmy także telewizję informacyjną, którą mamy nadzieję wkrótce wznowić: SPAM

spamtv