Koło Informatyczne "INFerno" działa od 2004 roku. Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w obszarze ekonomii, systemów informatycznych i ich roli w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od listopada 2005 roku, zakres zainteresowań koła poszerzył się o zastosowanie matematyki w finansach.

 

Działalność

  • Coroczne Warsztaty Giełdowe i gra „Mini giełda” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • Uczestnictwo studentów z Koła w wykładzie „Modelowanie cen na rynku energii” - Politechnika Krakowska - Instytut Matematyki (kwiecień 2016 r.)
  • Warsztaty komputerowe dla studentów Uniwersytetu III Wieku
  • Organizacja stanowiska z zagadkami i zabawami matematyczno – logicznymi podczas corocznego Festiwalu Nauki (od początku organizacji Festiwalu przez PWSZ NS)
  • Organizacja stanowiska z zagadkami i zabawami matematyczno – logicznymi podczas corocznej Małopolskiej Nocy Naukowców (od początku organizacji Nocy przez PWSZ NS)
  • Organizacja stanowiska Koła podczas Dni otwartych Instytutu
  • Organizacja szkolenia z programu „Płatnik”
  • Organizacja konkursu „MINI GIEŁDA” przy współpracy z Domem Maklerskim PENETRATOR,
  • Przygotowanie cyklu referatów dla studentów IE PWSZ wygłaszanych przez członków Koła, w tym min. referaty pt.: „Stopa zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe”, „Ryzyko inwestycji w papiery wartościowe”, „Obecny kryzys gospodarczy”
  • Organizację wykładu otwartego dr hab. Wita Forysia, prof. PWSZ na temat „Tajemnice Enigmy”