Koło Naukowe działa w Instytucie Ekonomicznym od 2003 roku. Przedmiotem zainteresowań członków Koła MARKETER jest szeroko pojęty marketing.

 

Zarząd i opiekunowie

Zarząd

 • Szymon Gumulak – Przewodniczący
 • Szymon Sawicki – Z-ca Przewodniczącego
 • Sekretarz - Mariola Kalisz
 • Kronikarz - Anna Saska

Opiekunowie

 • dr inż. Iwona Gawron
 • dr Honorata Trzcińska

Działalność

Studenci zrzeszeni w naszym Kole mogą rozwijać swoją pasję na wielu płaszczyznach, m. in. poprzez:

 • udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjów naukowych, które co roku przyciągają mnóstwo młodych naukowców z polskich i zagranicznych uczelni,
 • udział w certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez profesjonalistów, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę i nabywają nowych umiejętności,
 • promocję Uczelni podczas Dni Otwartych, jak również Targów Edukacyjnych, gdzie zachęcają maturzystów do wyboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jako miejsca przyszłego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,
 • promocję nauki poprzez aktywny udział w Festiwalu Nauki oraz Nocy Naukowców organizowanych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – impreza ta przyciąga coraz więcej dzieci i młodzieży otwartej na nowe doświadczenia,
 • publikowanie recenzowanych artykułów naukowych - pokonferencyjnych w Studenckich Zeszytach Naukowych PWSZ w Nowym Sączu,
 • prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich,
 • działalność  charytatywną w ramach świątecznej akcji „ Podzielmy się” oraz  „Szlachetna Paczka”,
 • udział w wykładach otwartych oraz w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości,
 • możliwość uczestnictwa w Ofercie Specjalnej IE PWSZ, warsztatach urbanistycznych i Seminarium Absolwent na Rynku Pracy.

Każdy student, który zainteresowany jest wyżej wymieniona aktywnością, może czuć się zaproszony do członkowstwa w Kole Naukowym MARKETER!

Galerie

Światowy Dzień Przedsiębiorczości w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (20.11.2019)

XVII- Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat. Wyzwania dla rozwoju miast (4–6 grudnia 2019)

Szkolenie „NEGOCJACJE” (18.12.2019)

Świąteczna Akcja

XIV Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych 'Marketing w rozwoju miast i regionów

Certyfikowane szkolenie warsztatowe

7 grudnia 2016 r. członkowie Koła Naukowego MARKETER i Koła naukowego rozwoju Regionalnego wraz z opiekunami, mieli okazję uczestniczyć w certyfikowanym szkoleniu warsztatowym pod nazwą „Umiejętność efektywnej komunikacji z elementami perswazji i technik wystąpień publicznych”. Szkolenie pozwoliło na poszerzenie naszej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności, które pozwalają na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, prezentowanie swoich racji w sposób jasny i precyzyjny, a także radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Prezentacja koła naukowego Marketer

 Prezentacja koła naukowego Marketer