Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego powstało 26 października 2001 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z inicjatywy studentów Kierunku Ekonomia oraz przy wsparciu prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Koło zostało powołane do życia, aby propagować szeroko rozumianą wiedzę z zakresu rozwoju regionalnego.

 

Zarząd i opiekunowie

Zarząd

 • Jolanta Rybska – Przewodnicząca
 • Aleksandra Lang – Zastępca

Opiekunowie

 • dr Marek Reichel
 • mgr Joanna Marcisz
 • mgr Paulina Rydwańska
 • mgr Judyta Witowska

Działalność

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego (KNRR) zostało założone 26 października 2001 r. z inicjatywy prof. Tadeusza Kudłacza oraz studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Jako najważniejszy cel obrało poszerzanie wiedzy związanej z zagadnieniami rozwoju regionalnego wykraczającymi poza program kształcenia. Członkowie koła podejmują działania służące rozwijaniu postaw przedsiębiorczych i komunikacji interpersonalnej, angażują studentów w podejmowanie pracy naukowej, nawiązują współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie podejmowanych inicjatyw. Jak mówią: „Postrzegamy rozwój regionu, a przede wszystkim Sądecczyzny jako czynnik wpływający na jakość naszego życia. Chcemy, aby młodzi ludzie uwierzyli, że mogą odnieść w życiu sukces i nie bali się realizowania swoich pomysłów, dajemy im pole do podejmowani własnych inicjatyw. Najważniejsze to uwierzyć w siebie!”

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych corocznie przez Koło jest organizacja Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych, podejmującego ważne tematy gospodarcze i ekonomiczne. Uczestnikami sympozjum są przedstawiciel kół naukowych działających w uczelniach akademickich, uniwersyteckich czy państwowych szkół wyższych, uczelni publicznych i prywatnych. W ostatnich latach zorganizowano:

 • luty 2021 – warsztaty pn. „Nie masz czasu? – zacznij nim zarządzać” przeprowadzone przez członka Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego dla uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
 • styczeń 2021 – warsztaty pn. „Kompetencje liderskie” zorganizowane dla członków Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego,
 • 4–6 grudnia 2019 r., XVII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn.: Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat. Wyzwania dla miast, patronat honorowy: Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza,
 • 5–7 grudnia 2018 r., XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn.: Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, patronat honorowy: dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. – Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
 • 7–9 grudnia 2017 r., XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn.: Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania, Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki.

Cele działania:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego, która wykracza poza program nauczania oraz aktywne angażowanie się w pracę naukową,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych, pozyskiwanie do współpracy osób, instytucji, podmiotów gospodarczych,
 • podejmowanie działań rzeczowych wyrażających się m.in. w organizowaniu: warsztatów, konferencji, sympozjów,
 • integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z szeroko rozumianym rozwojem regionalnym.

Galerie

XIV Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych 'Marketing w rozwoju miast i regionów

XIV Sympozjum Kół Naukowych – Międzynarodowe pt. Marketing w rozwoju miast i regionów

XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania

XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat