Początek działalności Akademickiego Koła Turystycznego „KUKLIK’’ – 2004 rok.

Najważniejszy cel działalności – zrzeszanie studentów z zamiłowaniem do turystyki, chcących zdobywać wiedzę o świecie oraz na temat rynku turystycznego.

"Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

 

Zarząd i opiekunowie

 

Zarząd

Przewodnicząca: Magdalena Witek

Zastępca: Patrycja Mieczkowska

Skarbnik: Justyna Poręba

 

Opiekunowie

mgr Alicja Bonarska-Treit

dr Sylwia Sadowska

 

Działalność

 „Podróże mają magiczną moc uzdrowienia duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki”

Martyna Wojciechowska

 

Akademickie Koło Turystyczne „KUKLIK” umożliwia studentom wszystkich instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu:

  • uczestnictwo w warsztatach i rajdach turystyczno – krajoznawczych,
  • organizację wycieczek związanych z poznaniem funkcjonowania obiektów turystycznych,
  • poznanie walorów turystycznych różnych obszarów,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • zawarcie nowych znajomości i przyjaźni studenckich.

„Każde miejsce, do którego się udasz, staje się w jakimś sensie częścią ciebie”

Anita Desati

 

Każdy student, który zainteresowany jest wyżej wymieniona aktywnością, może czuć się zaproszony do członkostwa w Kole Naukowym Kuklik!!!