14 maja 2014 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbyła się konferencja pod tytułem „Rozwój miast subregionalnych w okresie 2014 - 2020 – perspektywy dla Nowego Sącza”.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu i Urząd Miasta Nowego Sącza.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, administracji wszystkich szczebli, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, a także uczelni wyższych.


Moderatorami konferencji byli: Marta Mordarska - Pełnomocnik prezydenta ds. społecznych i radna wojewódzka oraz doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ w Nowym Sączu.


Wśród prelegentów znaleźli się:

  • prof. dr hab. Jacek Szlachta - Skoła Główna Handlowa w Warszawie,

  • prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki,

  • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - PWSZ w Nowym Sączu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

  • Andrzej Brzozowy - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

  • Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego,

  • Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.


W drugiej części konferencji miało miejsce wystąpienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, który przedstawił strategiczne kierunki Nowego Sącza do 2020 roku.


Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym moderowanym przez prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Podstawą dyskusji było pytanie: Czy Nowy Sącz może być miastem kreatywnym, innowacyjnym, przedsiębiorczym?

Pliki do pobrania:

Rozwój miast – I projekt Krajowej Polityki Miejskiej skierowany do dyskusji

 

Perspektywa europejska polityki spójności, rozwoju miast i polityki miejskiej

 

Perspektywa krajowa rozwoju miast i polityki miejskiej – aspekty teoretyczne i praktyczne

 

Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem miasta

 

Polityka miejska samorządu regionalnego w województwie małopolskim

 

Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku

 

Strategiczne kierunki rozwoju Nowego Sącza do 2020 roku