8 kwietnia 2017 roku Instytut Języków Obcych gościł grupę drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu wraz z opiekunką panią Małgorzatą Boruch-Woźniak. Uczniowie wzięli udział w zajęciach w pracowni tłumaczeń symultanicznych ze studentami 3 roku filologii angielskiej, specjalność translatoryka. Przygotowano szereg urozmaiconych ćwiczeń językowych na bazie prezentacji multimedialnej o Czerwonym Kapturku w języku angielskim i polskim. Drugoklasiści z zaangażowaniem naśladowali dźwięki anglosaskie i na przemian czytali wersję polską. Kolejnym ich zadaniem było wykonanie kolorowanek z postaciami bajki o Czerwonym Kapturku, a następnie dopasowanie do nich nazw w języku angielskim. Autorzy trzech najciekawszych kolorystycznie prac, w nagrodę, w towarzystwie przewodników studentów zasiedli w kabinach a pozostała grupa słuchała ich wrażeń z zajęć w systemie konferencyjnym. Więcej niż sam opis zajęć przedstawia foto galeria.

Zaciekawieni językowo drugoklasiści mają jeszcze w planach udział w zajęciach „creative thinking” przygotowanych przez wykładowcę IJO mgr Darię Bogacz na Dzień Kultury Języka 2 czerwca 2017.

 

Tekst i zdjęcia: mgr Grażyna Musiał