Prezentacja multimedialna połączona z quizem na temat kultury Turcji

25.05.2018 r. oraz 28.05.2018 r. nauczyciele i uczniowie klas 2a, 2k i 1b Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz klas 2d i 3m Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu gościli na swoich lekcjach języka angielskiego studentki z Turcji. Panie Dilara Alptekin, Pinar Karabacak, Sinem Sebahat Yilmaz oraz Iren Demirbas i Dilek Guvercinoglu studiują filologię angielską w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego w Instytucie Języków Obcych w ramach programu Erasmus+.

Studentki przygotowały prezentację multimedialną tematycznie związaną z kulturą Turcji. Tematyka wygłoszonej przez nie prezentacji obejmowała szeroki zakres zagadnień, takich jak m.in. regiony geograficzne, zabytki kultury, obchodzone święta, wierzenia i przesądy, kuchnia, muzyka i taniec. Kolejnym punktem wizyty był przeprowadzony przez studentki quiz sprawdzający poziom przyswojenia przez uczniów elementów wiedzy o kulturze Turcji przekazanych w trakcie prezentacji. Spotkanie zakończyła rozmowa, jaka się spontanicznie wywiązała wokół poruszanej w toku lekcji problematyki i komunikacji (inter)kulturowej.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje zdobyte zarówno przez studentki, jak i uczniów w trakcie bezpośredniej ich wzajemnej interakcji wydają się trudne do przecenienia, jak chodzi o przybliżanie wizerunku obu krajów i ich kultur tym bardziej, że wizycie towarzyszyła otwartość i autentyczne zainteresowanie.

Studentki przygotowały prezentację pod kierunkiem mgr Teresy Sowy, wykładowcy w IJO oraz nauczycielki języka angielskiego w ZS nr 1 w Nowym Sączu. Opiekę nad studentkami w trakcie ich wizyty w sądeckich szkołach sprawowały także członkinie Koła Naukowego „Lingwista”, działającego w IJO.

Tekst: Teresa Sowa
Zdjęcia: Barbara Kaczorowska, Justyna Krawczyk