Instytut Języków Obcych zaprasza na Dzień Otwarty – 9 kwietnia 2019 r.

 

dni otwarte 1

 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów na kierunek Filologia (8:00-14:00).

2. Warsztaty tłumaczenia materiałów promocyjnych i turystycznych (język angielski) – 8:45-9:30, s. 112

3. Warsztaty tłumaczenia symultanicznego (język angielski) – 9:45-11:15, s. 101

4. Warsztaty tłumaczenia symultanicznego (język niemiecki) –11:30-13:00, s. 101

5. Udział w zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego (8:45-14:00).

 

ul. Kochanowskiego 44

tel. 18 547 56 08

 

dni otwarte 2

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów na kierunek Filologia i Lingwistyka dla biznesu (8:00–14:00)

 

2. Warsztaty tłumaczeniowe:

- Tłumaczenia materiałów promocyjnych i turystycznych (język angielski) – 8:45–9:30, s. 112

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski) – 9:45–11:15, s. 101

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język niemiecki) – 11:30–13:00, s. 101

 

3. Wykłady:

- Kultura Wielkiej Brytanii – 9:45–10:30, s. 005

- Historia literatury brytyjskiej – 10:30–11:15, s.001

 

4. Zajęcia otwarte z praktycznej nauki języka angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego (8:00–14:00)

dr Anna Biedrzyńska

09:00–10:30    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 002    grupa LdB-1(s)C1

mgr Ewa Chełminiak

10:30–11:15    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

11:15–12:00    PNJR – gramatyka    sala 207    grupa JR/t-2(s)

12:15–13:00    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

mgr Dorota Kotarba

11:00–12:30    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

13:45–15:15    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C3

mgr Jadwiga Laszkiewicz

11:30–12:15    PNJA – słuchanie     sala 201    grupa JA/t-3(s)C1

12:15–13:00    PNJA – czytanie       sala 201   grupa JA/t-3(s)C1

mgr Bożena Leś

08:45–09:30    PNJA – dyskusja      sala 204   grupa 2jn-3(s)C1

09:45–11:15    PNJA – dyskusja      sala 204   grupa JA/t-3(s)C1

11:30–12:15    PNJA – gramatyka   sala 204   grupa JABjn-3(s)C1

12:15–13:00    PNJA – gramatyka   sala 204   grupa JABjr-3(s)C1

dr Tomasz Połomski

10:30–12:00    PNJN – pisanie        sala 005    grupa JN/T-1(s)C1

mgr Anna Pych

11:15–12:00    PNJR – pisanie        sala 206    grupa JR/T-1(s)C1

12:15–13:45    PNJR – pisanie        sala 207    grupa JR/t-2(s)C1

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

09:15–10:45    Praktyczna nauka języka (język B)    sala 210    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

11:00–12:30    PNJR – dyskusja                                    sala 210    grupa JR/t-3(s)C1

dr Tomasz Zacłona

10:45–12:15    Negocjacje             sala 002    grupa LdB-1(s)

12:30–14:00    Marketing               sala 002    grupa LdB-1(s)

 

dni otwarte 3