Rektor, Rada Uczelni, Senat

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

mają zaszczyt zaprosić

studentów i pracowników Uczelni

na

22. Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020

połączoną z otwarciem

Centrum Symulacji Medycznej

_____________________________

 

Inauguracja Roku Akademickiego odbędzie się

4 października 2019 r.

 

godz. 9:30 - Msza Święta w Kościele Św. Kazimierza, Plac Kazimierza 1

godz. 11:00 - Uroczystość Inauguracyjna w Kampusie Dydaktyczno-Sportowym

przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu

 

Inauguracja roku akademickiego:

· Hymn Państwowy

· Przemówienie dra hab. inż. Mariusza Cygnara - JM Rektora

· Immatrykulacja

· Gaude Mater Polonia

· Wystąpienie przedstawiciela studentów

· Wręczenie odznaczeń i medali

· Wystąpienia zaproszonych gości

· Wykład inauguracyjny prof. dra hab. inż. Jerzego Zwoździaka:

„Energia życia, księga drogi i cnoty”

· Gaudeamus Igitur

 

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej:

· Wystąpienie Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

· Wystąpienie dra hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, Dyrektora Instytutu Zdrowia

· Symboliczne przecięcie wstęgi

· Zwiedzanie obiektu