Koło Naukowe „Lingwista” powstało w listopadzie 2012 roku i działa przy Instytucie Języków Obcych. Obecnie zrzesza około 25 członków, którzy aktywnie uczestniczą w jego życiu, poszerzając wiedzę oraz rozwijając swoje umiejętności.
Koło ma na celu rozpowszechnianie znajomości języków obcych, wzmacniania własnej świadomości językowej, propagowanie postaw zrozumienia i szacunku wobec innych narodowości i kultur oraz realizację zainteresowań naukowo- badawczych studentów. Założenia te Koło realizuje poprzez udział w dyskusjach, warsztatach językowych i badaniach naukowych, współpracę z innymi kołami, organizację imprez promujących znajomość języków oraz udział w inicjatywach lokalnych o podobnym charakterze.
Koło składa się z zespołów, a każdy zespół ma do spełnienia określone zadania. Opiekunami Koła Naukowego „Lingwista” są:
- dr Anna Biedrzyńska,
- dr Katarzyna Jasiewicz,
- dr Monika Zięba-Plebankiewicz.

Zewnętrzna strona internetowa Koła

 

 

Zespół naukowo-badawczy zajmuje się przede wszystkim pisaniem prac naukowo-badawczych. Pod okiem koordynatorów zespołu dr Anny Biedrzyńskiej oraz dr Katarzyny Jasiewicz studenci mają szansę postawienia pierwszych kroków na szlaku swojej kariery naukowej. Zespół bierze także udział w konferencjach, warsztatach oraz seminariach naukowych.

Zespół medialny redaguje oraz aktualizuje stronę internetową Koła. Jego zadaniem jest również tworzenie krótkich filmików z imprez, szkoleń oraz wszystkich eventów w których Koło bierze udział. Jest odpowiedzialny za współpracę z radiem, które działa w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Zespół ds. integracji zajmuje się organizowaniem imprez integracyjnych oraz wyjazdów szkoleniowo- integracyjnych. Ściśle współpracuje z zespołem ds. Erasmusów oraz zespołem szkoleniowym.

Zespół ds. konferencji jako priorytet przyjmuje organizację konferencji, zarówno w kraju jak i za granicą. Jego zadaniem jest również nawiązywanie współpracy z innymi Kołami Naukowymi oraz wyszukiwanie konferencji, warsztatów oraz szkoleń w których mogliby wziąć udział członkowie Koła.

Zespół finansowy zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na ogólną działalność Koła oraz na wyjazdy szkoleniowe i konferencje. Jego zadaniem jest także szukanie sponsorów wśród prywatnych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych. Utrzymuje on stały kontakt z Samorządem Studenckim.

Zespół szkoleniowy organizuje szkolenia dla pracowników i studentów PWSZ, warsztaty tłumaczeniowe dla uczniów szkół średnich, lekcje języka polskiego dla Erasmusów oraz lekcje języków obcych prowadzonych przez Erasmusów. Zajmuje się on również organizacją wszystkich konkursów, które mają miejsce w Instytucie Języków Obcych, m.in. konkursu piosenki obcojęzycznej.

Zespół ds. Erasmusów jest zespołem, którego zadaniem jest przede wszystkim opieka nad studentami z międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus studiujących na wszystkich Instytutach PWSZ w Nowym Sączu. Zajmuje się organizacją Dni Kultury, które mają miejsce co roku w IJO, „Cooking Day”, integracyjnej imprezy o tle kulinarnym, a także „Clash of the Cultures”, spotkanie na którym poznajemy różnorodność kultur naszych gości. Zespół organizuje również wycieczki dla Erasmusów oraz zapewnia im inne atrakcje.