stronaDążąc do stworzenia studentom Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu możliwości spotkania się z wybitnymi międzynarodowymi specjalistami z dziedziny fizjoterapii, kontynuujemy współpracę pomiędzy Instytutem, reprezentowanym przez Dyrektora dr hab.Tomasza Pałkę, prof. nadzw. i dr Katarzynę Zwolińską-Mirek a firmą REHAMAX Monika Korfanty.

W trakcie kolejnego, z zaplanowanych wykładów, dnia 5 maja 2016 o godz 18.45 (aula A) dr Savvas Mavromustakos, Międzynarodowy Advanced IPNFA Instructor przedstawił główne założenia koncepcji Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).Wykład został podzielony na część teoretyczną oraz cześć praktyczną w czasie której studenci mieli możliwość obserwacji pracy z pacjentem wg koncepcji PNF.