Studenci III roku Pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji w ramach ćwiczeń z Profilaktyki społecznej w dniu 09.01.2019 r. odwiedzili Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. Wysłuchali tutaj wykładu na temat zadań, obowiązków, uprawnień Policji oraz działań profilaktycznych. Mogli także zobaczyć takie miejsca jak stanowisko dowodzenia, strzelnicę, przyjazny pokój a nawet podejrzeć wygląd aresztów. Nie było jednak chętnych do dłuższego pobytu w tym wyjątkowym miejscu. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład specjalistów ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu.
Taki sposób poznawania zadań i roli określonych służb pozwala uzmysłowić studentom  „jak to praktycznie jest z tą profilaktyką”.