W dniu 7 maja 2019 r. na zaproszenie Koła Naukowego Pedagogów oraz Koła Naukowego "Zabawa i Edukacja" w Instytucie Pedagogicznym gościła Pani Profesor Marta Bogdanowicz -  specjalistka psychologii klinicznej dziecka, wieloletnia  dyrektorka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

W imieniu władz uczelni gościa przywitał Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel, doc.

Pani Profesor wygłosiła cykl wykładów na temat: Dysleksja - problemem całego życia. Poruszyła ważne zagadnienia takie jak:

  • Dysleksja - specyficzne zaburzenia uczenia się. Terminologia, definicje, przyczyny.
  • Diagnozowanie dysleksji. Dynamika symptomów w rożnych okresach życia. Metody diagnostyczne.
  • Specjalne potrzeby edukacyjne oraz system pomocy dzieciom ryzyka dysleksji, uczniów z dysleksją i dorosłym.

W wykładach brała udział zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego mgr Bogusława Gaweł, opiekunowie Kół Naukowych -  dr Joanna Jachimowicz, dr Marzena Kiełbasa, dr Mirosława Socha, dr Beata Lisowska oraz inni nauczyciele -  dr Krystyna Sochacka, dr Tomasz Nesterak oraz członkowie Kół Naukowych i 85 studentów specjalności nauczycielskich. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładów poszerzających wiedzę z zakresu dysleksji rozwojowej. Szczególnie wartościowe dla słuchaczy były odniesienia teorii naukowej do praktyki i doświadczenia zawodowego Pani Profesor Marty Bogdanowicz.