Gratulujemy absolwentom studiów podyplomowych.

Dnia 9 czerwca br. uczestnicy studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie oświatą” przystąpili do egzaminu dyplomowego kończącego dwusemestralne kształcenie, przygotowujące do ubiegania się o objęcie stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce systemu oświaty. W trakcie trwania studiów, obecni już absolwenci poszerzyli i uaktualnili posiadaną dotychczas wiedzę oraz zdobyli nowe umiejętności i kompetencje. Obrona pracy dyplomowej przebiegła w miłej i przyjemnej atmosferze. Wszyscy dyplomanci byli bardzo dobrze przygotowani do końcowego egzaminu, profesjonalnie prezentując swoją pracę dyplomową przed komisją egzaminacyjną.