banner dzien jakosci2016W dniu 29 lutego 2016 roku Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia zorganizowała w Instytucie Technicznym Dzień Jakości Kształcenia.

W ramach Dnia Jakości Kształcenia studenci mieli możliwość zgłoszenia w konkursie swój pomysł służący poprawie jakości kształcenia oraz oddać głos na najlepszego dydaktyka. Rozstrzygnięcie konkursu i głosowania nastąpi w terminie późniejszym ze względów proceduralnych.

W organizowanych spotkaniach z dyrekcją IT i członkami IKdsJK uczestniczyli zarówno wykładowcy jak i studenci, którzy mieli możliwość wymiany poglądów na temat wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zarówno kadra dydaktyczna jak i studenci wykazali zainteresowanie procedurami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, interpretacją ich zapisów w kontekście realizacji i ewaluacji. Dzięki otwartej dyskusji zostało wyjaśnionych wiele kwestii związanych z dydaktyką, realizowanych w oparciu o przyjęty system jakości kształcenia.

W tym dniu odbyło się także spotkanie podczas, którego była możliwość poznania platformy e-learningowej będącej narzędziem umożliwiającym kontrolę poziomu osiągnięcia określonych umiejętności.