W dniu 10 stycznia 2017 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia o zasięgu okręgowym w ramach XIX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”.

Uczestników Olimpiady powitała Pani Wicedyrektor Instytutu Technicznego dr inż. Anna Kochanek.

Olimpiadę od 19 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które powołuje Główny Komitet Olimpiady w skład, którego wchodzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali ponadto nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, oraz nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach.

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbywa się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady zostanie zorganizowany na Politechnice Lubelskiej. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W tym roku uczniowie rozwiązują zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej. Do olimpiady przystąpiło 70 uczniów z czego 66 reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach.