Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 9 listopada 2017 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 9 listopada 2017 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.15 w terminie do 9 listopada 2017 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).