W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniach 21-24 maja 2018 roku miała miejsce zorganizowana przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0, połączona z posiedzeniem roboczym Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin
- JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

Zastępcy Przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

 

Prof. dr hab. inż. Adam Barylski,
Prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński,
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik,
Dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRZ,
Prof. dr. hab. inż. Piotr Cichosz,
Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,
Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ,
Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis,
Prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski,
Dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. PW,
Prof. Anjali DeSilva – Glasgov Caledonial University,
Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH,
Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Bogdan Fiałkowski,
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Józef Giergiel, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik,
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol,
Prof dr hab inż. Janusz Kowal,
Prof. dr hab.inż. Krzysztof Jemielniak
Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c.,
Dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH,
Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak,
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski,
Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka,
Prof. dr hab. inż. Hubert Latoś,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko,
Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek,
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski,
Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz,
Dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO,
Prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski,
Prof. dr hab. inż. Wiesław Olszak,
Prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski,
Dr hab. inż. Mirosław Pajor,
Prof. dr hab. Inż. Marian Partyka,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka,
Dr hab. inż. Bartosz Powałka,
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski,
Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PWSZ,
Prof. Joel Rech – University of Lyon France,
Dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek,
Dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚW,
Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp,
Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski,
Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK,
Prof. dr hab. inż. Roman Staniek,
Dr hab. inż. Roman Stryczek, prof. ATH,
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek,
Prof. dr hab. inż. Edward Wantuch,
Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski, Dr h.c.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala,
Prof. dr hab. inż. Jan Żurek.

Tematyka Konferencji

  • Innowacyjne procesy i systemy wytwarzania: obróbka skrawaniem, szlifowanie, obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM), metody hybrydowe, obróbka plastyczna i odlewnictwo, metody wytwarzania przyrostowego.
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów i systemów produkcyjnych – roboty autonomiczne.
  • Symulacje: materiałów, produktów, procesów i systemów produkcyjnych.
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji: sztuczna inteligencja, masowa indywidualizacja, pozioma/pionowa integracja softwarowa, przemysłowy internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, korporacyjne platformy chmurowe.
  • Gospodarka energią i odpadami w Przemyśle 4.0.
  • Bionika – jako źródło innowacji w Przemyśle 4.0.

W programie uroczystego otwarcia Konferencji znalazły się następujące referaty inauguracyjne:

- 20 lat PWSZ w Nowym Sączu – dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

- Biological inspirations in manufacturing processes - Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

- Podróż do mikroświata – dr hab. inż. Stanisław Pytel.

- Hybrid manufacturing processes as an integral part of Production/Manufacturing 4.0. - Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik.

W obradach sesji referatowych udział wzięli przedstawiciele różnych uczelni akademickich, m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Wygłoszono 27 referatów, inspirowanych zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej problematyki związanej z czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0). Prelegenci prezentowali najnowsze wyniki badań, propozycje praktycznych rozwiązań w dziedzinach przez siebie badanych, co umożliwiało twórczą dyskusję będącą rozwinięciem omawianych tematów.

Sesja I

Sesja II

Jako jeden z punktów przewidzianych przez organizatorów znalazła się wizyta techniczna w firmie Wiśniowski, która na rynku nowosądeckim wysuwa się na pozycję lidera w zakresie nowoczesnego wytwarzania.

 

Szczególne podziękowania za okazaną pomoc w organizacji Konferencji kierujemy do:

sposor przemysl40