W dniu 09 listopada 2018 r. Firma KUKA przeprowadziła w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu prezentację teoretyczną z zakresu budowy i aplikacji robotów przemysłowych dla studentów specjalności Mechatronika w Systemach Produkcyjnych.

Firma KUKA jest jednym z wiodących na świecie producentów robotów oraz techniki instalacyjnej i systemowej.

Studenci IT PWSZ otrzymali w trakcie prezentacji podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu budowy robotów przemysłowych oraz zalecenia praktyczne dotyczące kryteriów ich doboru do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Studenci zapoznali się z paletą produkowanych przez KUKA robotów przemysłowych w różnych wersjach, z różnymi udźwigami i zasięgami. Firma KUKA zaprezentowała lekkie roboty zdolne do bezpośredniej współpracy człowieka z maszyną, roboty odporne na działanie wysokich temperatur i zanieczyszczenia, przystosowane do ekstremalnych warunków otoczenia, roboty do linii pras o bardzo dużym zasięgu, przeznaczone do załadunku i rozładunku dużych podzespołów w linii pras, roboty paletyzujące do wszelkiego rodzaju zadań związanych z manipulowaniem, roboty spawalnicze o maksymalnej dokładności i zręczności, roboty konsolowe w różnych wersjach.

Zaprezentowano także stanowisko – robot przemysłowy KUKA wersja edukacyjna do celów szkoleniowych dla pracowników i studentów przeznaczony do nauki programowania i obsługi robotów.

Uzyskana w trakcie prezentacji wiedza oraz przekazane przez Firmę KUKA materiały techniczne będą wykorzystywane zarówno w procesie dydaktycznym w IT, w tym przy realizacji przez studentów projektów i prac dyplomowych z przedmiotów specjalności Mechatronika w Systemach Produkcyjnych, jak również w ich pracy zawodowej.

Przedmiotowa prezentacja odbyła się w ramach współpracy IT PWSZ z jednostkami przemysłowymi.