Przyszłość młodych sądeczan i możliwości rozwoju jakie daje sądecka Uczelnia w kontekście zakończonego forum Młodych Liderów

Fragment audycji

Źródło: Radio Złote Przeboje