Zdjęcie przedstawia uczestników seminarium w laboratorium Instytutu TechnicznegoW Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się dwudniowe seminarium naukowe oraz posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzami posiedzenia byli prof. Józef Wojnarowski, przewodniczący PK TMM, który jest pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz dr Marek Aleksander dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Polskiej Akademii Nauk działa od 1956 roku, a do celów jego działalności zaliczyć można m.in.: propagowanie wiedzy w zakresie Teorii Maszyn i Mechanizmów, integrację środowiska naukowców oraz wspomaganie organizacji nauki czego wyrazem są licznie organizowane seminaria i konferencje.

W pierwszym dniu seminarium zaproszeni goście z całej Polski uczestniczyli w części naukowej i wysłuchali bardzo interesujących referatów. Seminarium było także okazją do złożenia gratulacji prof. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu z okazji otrzymania przez Niego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Po zakończeniu części naukowej uczestnicy seminarium udali się do Starego Sącza, gdzie spotkali się z burmistrzem Jackiem Lelkiem, w towarzystwie którego zwiedzali miejscowe zabytki. Wieczorem w Domu Pielgrzyma „Opoka” prof. Krzysztof Kluszczyński wygłosił wykład pt. „Modelowanie w technice i sztuce”.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od prezentacji laboratoriów dydaktycznych i naukowych Instytutu Technicznego, którą przeprowadził dyrektor doc. dr inż. Marek Aleksander. Następnie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów, na którym omówiono najważniejsze bieżące sprawy oraz plany na przyszłość. Uczestnicy seminarium zostali również zaproszeni do zwiedzenia hal produkcyjnych przedsiębiorstwa Fakro w Nowym Sączu. Seminarium było także okazją do prezentacji firmy Wiśniowski.

Nad organizacją i jakością całej konferencji czuwali: prof. Józef Wojnarowski, dr Anna Kochanek, dr Tomasz Kądziołka, Tadeusz Sołtys oraz Grzegorz Juda.

Sądeczanin.info - 27.05.2015

Źródło: http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/konferencja-pan-w-pwsz-dyskutowali-o-teorii-maszyn-i-mechanizmow,72790#.VWa_yFLSgze