Zdjęcie przedtawia władze Uczelni i Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym SączuStudenci i pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu będą mogli korzystać ze skanera i drukarki 3D. Koszt wyposażenia Laboratorium szybkiego prototypowania to kwota ok. 100 tys. zł.

Laboratorium szybkiego prototypowania powstało przed niespełna trzema tygodniami. Będą mogli z niego skorzystać przede wszystkim studenci kierunków mechatronika i informatyka, ale nie tylko.

– Jest ono przede wszystkim przeznaczone dla studentów i pracowników nie tylko Instytutu Technicznego, ale dla wszystkich, którzy są zainteresowani drukiem 3D. W laboratorium będą mogły być realizowane prace dyplomowe, inżynierskie i magisterskie. Już w tym semestrze rozpoczynają się prace nad dwoma magisterkami, które w czerwcu będą bronione przy wykorzystaniu tego laboratorium. Przyda się ono również studentom edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, fizjoterapii, ratownictwa i pielęgniarstwa – mówi prof. Mariusz Cygnar. Rektor PWSZ w Nowym Sączu ma również nadzieję, że z laboratorium będą chcieli korzystać pracownicy uczelni i realizować swoje naukowe pasje.

– Mamy ambicje, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu była nie tylko jednostką kształcącą, ale także naukowo-badawczą – zaznacza rektor
Uaktywnienie procesu naukowo-badawczego to obok przejścia do końca 2016 roku na model kształcenia praktycznego dwa główne kierunki rozwoju PWSZ.

– Bez tego uczelnia w przyszłości mogłaby się nie utrzymać na rynku edukacyjnym – zaznacza prof. Cygnar.

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu poczyniły również starania o otwarcie studiów magisterskich na kierunku mechatronika.

Sądeczanin.info - 12.01.2016

Źródło: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/instytut-techniczny-pwsz-wzbogaci%C5%82-si%C4%99-o-nowe-laboratorium