W dniu 8 listopada 2019 roku w ramach obchodów XX lecia utworzenia Instytutu Technicznego PWSZ w Nowy Sączu odbyło się Seminarium pn. Rozwiązania testowe i symulacyjne dla przewidywania wydajności produktu, prowadzony przez specjalistów z firmy EC TEST Systems z Krakowa.

Aula Instytutu Technicznego zgromadziła liczne grono studentów i wykładowców Instytutu Technicznego.

Obserwując postęp technologiczny, można przyjąć, że przyszłość w projektowaniu i organizacji produkcji należy do systemów cyberfizycznych, w których świat wirtualny będzie ściśle połączony z fizycznym poprzez sensory i aktuatory.

Dzisiejszym wyzwaniem w mechatronice jest szybkie wprowadzanie na rynek wysokowydajnych i niezawodnych produktów.

Jednym ze stosowanych rozwiązań złożonych procesów wielodziedzinowych jest innowacyjny system do symulacji systemów mechatronicznych Simcenter 1D (Amesim). Oprogramowanie to umożliwia stworzenie wirtualnego prototypu w skalowalnej platformie symulacyjnej, pozwalając na poznanie kluczowych parametrów projektowanego systemu, już w fazie koncepcyjnej.

Prezentacje obejmowała także rozwiązania do analiz Simcenter 3D, środowiska opartego na platformie NX i Solwerze NX Nastran jako wielodziedzinowa symulacja integruje ze sobą różne dziedziny obliczeniowe przeznaczone dla analityków, konstruktorów i projektantów.