Informacja o utworzeniu Centrum Symulacji Medycznej

   

          Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu zostało utworzone na mocy Uchwały Nr 62/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Symulacji Medycznej w Instytucie Zdrowia.

 

          Siedzibą Centrum Symulacji Medycznej jest budynek zlokalizowany na terenie Kampusu PWSZ w Nowym Sączu (ulica Kościuszki 2G), który został sfinansowany ze środków własnych Uczelni w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”.

 

W ramach Centrum Symulacji Medycznej funkcjonują:

  1. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), którego wyposażenie zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17. Tytuł projektu: Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 do 31.12.2020.
    Pomieszczenia należące do MCSM znajdują się na I i II piętrze budynku.
  2. Część dydaktyczna, której wyposażenie zostało sfinansowane ze środków własnych Uczelni, w skład, której wchodzą: sale seminaryjne zlokalizowana na I piętrze budynku oraz symulator karetki i stanowisko symulujące salę szpitalnego oddziału ratunkowego zlokalizowane na parterze budynku.

 

Uchwała Nr 62/2016