W auli PWSZ im. prof. Andrzeja Bałandy, 7 kwietnia 2022 r., odbyło się 127. Sądeckie Konwersatorium Naukowe pt. ,,Zdrowie, wyzwanie XXI wieku?!” Termin i tematyka nie były przypadkowe, bowiem w tym dniu wypadał Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia, czyli wszystkich osób wykonujących zawody medyczne. Tematyka wystąpień związana była z tymi wydarzeniami.

Wydarzenie zorganizowane było w formie hybrydowej, dzięki czemu możliwe było wystąpienie on-line prelegenta oraz udział niektórych uczestników spotkania, którzy nie mogli być obecni w Auli.

W czasie Konwersatorium wysłuchaliśmy wystąpień prelegentów:

  • dr hab. Anny Andruszkiewicz, prof. UMK – Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, UMK w Toruniu: pt. Pracownicy ochrony zdrowia wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowi;
  • dr n. farm. Joanny Chłopickiej – Zakład Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie pt. Czy neurogastronomika – nowa dziedzina wiedzy, będzie pomocna w leczeniu chorób dietozależnyc;.
  • mgr inż. Marka Zborowskiego – Zakład Dietetyki PWSZ w Nowym Sączu pt. Zastosowanie diety roślinnej w praktyce dietetyka – co warto wybrać w komponowaniu jadłospisu.

Konwersatorium w imieniu władz Uczelni otworzyła prorektor do spraw studenckich i kształcenia dr Halina Potok. Gościem była też kwestor mgr Halina Marcisz. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele akademiccy oraz licznie zgromadzeni w auli studenci kierunków: pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia, ratownictwa medycznego, dietetyki oraz grupa studentów Instytutu Pedagogicznego.

W czasie konwersatorium wysłuchaliśmy wystąpień następujących prelegentów:

Dr hab. Anna Andruszkiewicz, prof. UMK w swoim wystąpieniu: Pracownicy ochrony zdrowia wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowi mówiła o nieograniczonym potencjale promocji zdrowia. Przypomniała, iż promocja zdrowia to proces umożliwiający zwiększenie kontroli i poprawę stanu zdrowia każdego człowieka i całych społeczeństw. Podkreślała rolę i konieczność angażowania wszystkich osób uczestniczących w sprawowaniu opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym w promowanie zdrowia. Zwróciła uwagę na potrzebę współpracy, współdziałania oraz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, interprofesjonalnych, które zapewniałyby pomoc i wsparcie każdemu człowiekowi i jego szeroko pojętemu środowisku w zakresie potęgowania zdrowia.

Dr n. farm. Joanna Chłopicka w wystąpieniu: Czy neurogastronomika – nowa dziedzina wiedzy, będzie pomocna w leczeniu chorób dietozależnych? wyjaśniła znaczenie (dość zagadkowo brzmiącego) pojęcia neurogastronomika, która jest stosunkowo nową interdyscyplinarną nauką, wykorzystującą wyniki badań wielu dyscyplin naukowych m. in. antropologii, neurologii, psychologii, bromatologii, biologii molekularnej, które mają związek z odżywianiem człowieka. Omówiła w sposób niezwykle interesujący odczuwanie smaków i zapachów, w tym wspomnienie smaku z dzieciństwa, które może wywołać emocje, których doświadczyliśmy kilka lat temu. Uświadomiła nam, iż barwa, kształty podświadomie kształtują nasze preferencje żywieniowe, a więc ich spożywanie lub unikanie, co może mieć związek z naszym zdrowiem, utrzymaniem m.in. należnej masy ciała.

Mgr inż. Marek Zborowski mówiąc o: Zastosowaniu diety roślinnej w praktyce dietetyka – co warto wybrać w komponowaniu jadłospisu? nawiązał do rozwijającego się w zaskakującym tempie trendu związanego z popularyzacją diet roślinnych. Omówił czynniki decydujące o wyborze tego modelu odżywiania. Wskazał na liczne badania naukowe, które potwierdzają, że właściwie zbilansowana dieta roślinna może być bezpieczna na każdym etapie rozwoju człowieka. Nawiązał także do związku diety roślinnej ze znaną filozofią ZERO WEST.

Jako praktyk w zakresie sztuk i technik kulinarnych stwierdził, iż dieta roślinna może być ciekawym doświadczeniem kulinarnym, a w jadłospisie warto uwzględnić tofu, tempeh, seitan, aguafabę, płatki drożdżowe oraz inne dodatki wpływające na potencjał odżywczy diety roślinnej.

Organizatorem Konwersatorium były władze Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz:

  • Koło Naukowe Promocji Zdrowia wraz z opiekunami: mgr Sylwią Siekierczak i mgr Izabellą Węgrzyn,
  • Koło Naukowe Dietetyków wraz z opiekunem mgr inż. Markiem Zborowskim.

Dziękujemy wykładowcom, pracownikom oraz studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nowym Sączu, a także uczestnikom w formie on-line, którzy bardzo licznie uczestniczyli w Konwersatorium.

Dyrekcja Instytutu Zdrowia oraz członkowie i opiekunowie Kół Naukowych składają serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia za trud, serce oraz wytrwałość w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych.