Instytut Zdrowia rozpoczął działalność dnia 1 września 2004 roku. Powstał na bazie jednej z pierwszych szkół pielęgniarskich w Polsce, funkcjonującej od dnia 15 września 1948 roku.

Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych w Instytucie znajdują się pracownie, w których studenci nabywają i doskonalą umiejętności zawodowe na profesjonalnym sprzęcie dydaktycznym (fantomy do pielęgnacji i zabiegów ożywiających, symulatory wstrzyknięć, modele anatomiczne i inne). Pracownia ratownictwa medycznego została doposażona w ramach projektu „Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa”.

W Instytucie Zdrowia działa Koło Naukowe Promocji Zdrowia oraz Studenckie Koło Ratownictwa Medycznego „eRka”.