Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu ogłasza nabór na Pacjenta Standaryzowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”.Poszukujemy osób w różnym wieku, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach i egzaminach w charakterze pacjenta standaryzowanego.

Kim jest pacjent standaryzowany?

Pacjent standaryzowany (PS)to osoba wcielająca się w rolę pacjenta, dzięki któremu studenci kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia będą mogli ćwiczyć i doskonalić procedury pielęgniarskie, medyczne w warunkach identycznych lub zbliżonych do sytuacji autentycznych. Osoba ta będzie zapraszana do udziału w zajęciach o charakterze ćwiczeń oraz egzaminów, realizowanych przez studentów, odtwarzając sytuacje, realizując wcześniej przygotowane oraz przećwiczone scenariusze zajęć, z uwzględnieniem relacji pielęgniarka-pacjent, a w szczególności dotyczące gromadzenia informacji o stanie zdrowia, możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, symulacji objawów oraz różnych zachowań pacjenta.

Celem programu jest utworzenie grupy 6 osób (1 kobieta i 5 mężczyzn) przygotowanych do pełnienia roli pacjenta standaryzowanego na użytek zajęć dydaktycznych, oraz udziału w egzaminach OSCE (Objestive Structured Clinical Examination) dla studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu w utworzonym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych konkurs
o numerze POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17”

Serdecznie zachęcamy do rekrutacji !

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel:185475660

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy  do programu „Pacjent Standaryzowany”

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o zgodzie na wykonywanie procedur symulacyjnych

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin Programu „Pacjent Standaryzowany”

 

 Wyciąg z Protokołu przebiegu I etapu Wewnątrzuczelnianych Zawodów Symulacji Medycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE uczestników na wewnątrzuczelniane zawody Symulacji Medycznej dla studentów i studentek kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Formularz zgłoszeniowy

Umowa dla studentów uczestniczących w Projekcie

Oświadczenie dla STUDENTÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN Wewnątrzuczelnianych Zawodów Symulacji Medycznej

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ „Wspólne zajęcia symulacyjne dla studentów 3 roku studentów I stopnia kierunków: Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne”

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO III rok ROK AKADEMICKI 2019/2020, SEMESTR LETNI

 

 

Ogłoszenie o naborze pracowników do prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów 3 roku studiów I stopnia kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

 

Ogłoszenie o naborze pracowników do prowadzenia dodatkowych zajęć w MCSM „ dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu dyplomowego z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego: pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne”

Ogłoszenie o naborze pracowników do prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów 3 roku studiów I stopnia kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

 

 Ogłoszenie o naborze na dodatkowe zajęcia w MCSM

 

Ogłoszenie o naborze na wspólne zajęcia dla III roku kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w MCSM

Ogłoszenie - dodatkowe zajęcia w MCSM dla III roku kierunku Pielęgniarstwo