Konsultacje wykładowców Instytutu Zdrowia są dostępne w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.