Podział na grupy na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.