vii międzyuczelniana olimpiada pielęgniarska 8 marca 2016 r copyKOMUNIKAT - VII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

REGULAMIN VII Międzynarodowej Olimpiady Pielęgniarskiej

Dnia 05.04.2016r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbył się II etap VII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku Kierunku Pielęgniarstwo, którzy zostali zwycięscami I etapu:

  1. Zalewska Monika
  2. Siuta Wojciech
  3. Tokarz Renata
  4. Gnyla Kinga
  5.  Kapica Paulina

Zawodnicy na podstawie wylosowanego opisu przypadku z następujących dziedzin pielęgniarstwa: pielęgniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo chirurgiczne i pielęgniarstwo pediatryczne opracowali proces pielęgnowania, który ustnie prezentowali przed komisją w składzie: przewodnicząca mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz, członkowie: dr n. o zdr. Halina Potok, dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, mgr Anna Ciurka, mgr Marta Olesiak, mgr Grażyna Kuzera.

Zwycięzcami II etapu zostali Wojciech Siuta i Monika Zalewska.

Osoby te będą reprezentować Nasz Instytut w Bielsku - Białej 19.05.2016 r..

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu