1200x300.v2 px ans aplikuj

 

 

Chcesz podjąć w roku akademickim 2023/2024 studia na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu??

Masz do wyboru 23 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach stacjonarnych prowadzonych na 6 Wydziałach:

- Nauk Ekonomicznych,

- Nauk Humanistycznych,

- Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie,

- Nauk Społecznych i Sztuki,

- Nauk Inżynieryjnych,

- Nauk o Zdrowiu.

Zapoznaj się z najnowszą ofertą studiów (patrz zakładka Oferta edukacyjna).

Możesz także sprawdzić jakie przedmioty maturalne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji (patrz zakładka: Postępowanie kwalifikacyjne).

Sprawdź czy na kierunek, który Cię interesuje wymagane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (patrz zakładka Egzaminy/postępowanie kwalifikacyjne).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia (patrz zakładka Zasady rekrutacji oraz Akty prawne).

 

 

 

Informator dla kandydatów na studia w ANS na rok akademicki 2023/2024*

 

*Informacje zawarte informatorach dla kandydatów na studia mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową uczelni oraz poszczególne zakładki dotyczące rekrutacji

 

Kredyt studencki – dostępny również dla kandydatów na studia