Open Access (Otwarty Dostęp) – wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze naukowym i edukacyjnym. Użytkownicy mogą przeszukiwać, czytać, kopiować, drukować pełne teksty publikacji bez ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich.