Stypendia o łącznej wartości 40 tys. zł trafią do studentów, absolwentów, doktorantów i habilitantów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków skorzystają 24 osoby (ostateczną liczbę zatwierdzi Kapituła).

Wczoraj (10 grudnia) w rektoracie PWSZ obradowała Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, której przewodniczącym jest Zygmunt Berdychowski.

– To już trzeci rok współpracy Fundacji Sądeckiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ramach Funduszu Stypendialnego. Zarówno studenci, absolwenci jak i doktoranci są bardzo zainteresowani wsparciem finansowym ze strony Fundacji Sądeckiej – mówi dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy.

Do Kapituły wpłynęło 112 wniosków studentów, 16 wniosków absolwentów, 5 wniosków doktorantów i 2 wnioski osób będących w trakcie procedury habilitacyjnej (nowość w tym roku), co daje łącznie 135 wniosków.

– Najważniejsze są dla nas stypendia dla studentów. Mają im pomóc chociażby w zakupie książek czy dofinansowaniu zamieszkania w Nowym Sączu. Niewątpliwie pomaga im to egzystować na wyższym poziomie niż te dochody, które są w ich rodzinach – dodaje dr Reichel.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków to obok stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów i specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych – bardzo poważne wsparcie dla młodzieży akademickiej i doktorantów, uczących się i pracujących w sądeckiej PWSZ. Dołączą oni do 222 uczniów, którzy w tym roku szkolnym skorzystają z pomocy Funduszu (czytaj: Stypendia rozdzielone. Trafią do zdolnej młodzieży sądeckiej).

Warto dodać, że stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków to nie jedyna forma współpracy między uczelnią a Fundacją Sądecką (wspólnym przedsięwzięciem jest m.in. Ranking „Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego”). Dodatkowo PWSZ wraz z Urzędem Miasta Nowego Sącza i Fundacją Sądecką będą starać się w przyszłym roku o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano w ramach „Programu wspierania zdolnej młodzieży – Sądecki Diament”.

 

Na zdjęciu poniżej, od prawej: prorektor PWSZ dr Halina Potok, prorektor dr Marek Reichel, przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków Zygmunt Berdychowski

2015 11 12 2015 stypendia1

Tekst i zdjęcie z: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/studenci-i-doktoranci-pwsz-dostan%C4%85-dodatkowe-stypendia