Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisała porozumienie o współpracy z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu.

Celem umowy jest rozwijanie wiedzy i praktycznych rozwiązań w obszarze profilaktyki i readaptacji społecznej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej.

– Ponadto wspólne działania obu instytucji umożliwią przygotowanie studentów Instytutu Pedagogicznego PWSZ do pracy zawodowej, a także wzmocnią wsparcie dla osób potrzebujących. Praca w wolontariacie koncentruje się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z osobami bezdomnymi, pomocy w codziennym funkcjonowaniu i odnajdywaniu się w społeczeństwie – wyjaśnia Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.

Na zdjęciu dr Marek Reichel – prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy, dr Zofia Muzyczka – dyrektor Instytutu Pedagogicznego oraz Robert Opoka – zastępca prezesa Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

2015 27 11 2015 albert 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcie z: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/b%C4%99d%C4%85-wsp%C3%B3%C5%82pracowa%C4%87-z-towarzystwem-%C5%9Bw-brata-alberta