Od kolejnego roku akademickiego dr hab. inż. Mariusz Cygnar zastąpi na stanowisku rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Ślipka, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwie czteroletnie kadencje.

Mariusz Cygnar, związany z PWSZ od 2002 roku (obecnie zatrudniony w Instytucie Technicznym na stanowisku profesora nadzwyczajnego) formalnie został rektorem-elektem, a stanowisko rektora obejmie 1 września. Został wybrany przez Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 16:9 (kontrkandydatem był prof. Piotr Cyklis).

– Moja wizja uczelni dotyczy pięciu obszarów. Jeden z nich to ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego, kolejny dotyczy rozwoju własnej kadry naukowej bo to jest siła napędowa do tego, aby nasza uczelnia w końcu nabierała roli akademickości. To jest oczywiście długi proces ale życzyłby sobie – i to jest moje marzenie – aby mieć własną kadrę opartą na młodych doktorach i pracownikach samodzielnych co najmniej z tytułem doktora habilitowanego. Kolejny obszar to badania naukowe bez którego nie ma rozwoju tej kadry oraz unowocześnianie bazy dydaktycznej, lokalowej. Moim marzeniem byłoby, aby wszystkie instytuty były tak wyposażone jak np. mój Instytut Techniczny czy Instytut Kultury Fizycznej – mówił m.in. rektor-elekt na spotkaniu z dziennikarzami.

Mariusz Cygnar ma 43 lata. Będzie trzecim rektorem (po Andrzeju Bałandzie i Zbigniewie Ślipku) w historii działającej od 1998 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Źródło: https://twojsacz.pl/nowy-rektor-nowosadeckiej-pwsz/