Sądecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w przyszłym roku ma zyskać status akademii nauk stosowanych. Taka możliwość pojawiła się dzięki nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak powiedział w porannej rozmowie RDN Nowy Sącz Mariusz Cygnar, rektor PWSZ, uczelnia spełnia wszystkie kryteria. Chodzi między innymi o minimum 10 lat działania placówki.

– Niedługo wystosujemy wniosek do ministra edukacji i nauki, by uczelnia mogła stać się akademią nauk stosowanych. Miejmy nadzieję, że będzie to czysta formalność. Cieszę się, że odbywa się to w czasie, gdy zbliża się 25. lecie naszego funkcjonowania – podkreślił Cygnar.

Po uzyskaniu statusu akademii nauk stosowanych, PWSZ zamierza też zmienić nazwę uczelni w 2022 roku. Rektor chce zaangażować całą społeczność akademicką do pomocy przy wyborze nowej nazwy.

W październiku rozpoczął się 24. rok akademicki w nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

https://www.rdn.pl/news/zmiana-nazwy-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej-w-nowym-saczu-juz-w-2022-roku-wideo

Link do wywiadu rektora PWSZ w Nowym Sączu Mariusza Cygnara: https://youtu.be/XkukVNUXy2c