Plakat jest dzisiaj w trudnym położeniu, na służbie sprzedawalności, zawładnięty przez korporacje reklamowe, kształtuje estetykę i kulturę wizualną, co obserwujemy poruszając się w przestrzeni miast, otaczających je przedmieść czy na zupełnych pustkowiach, gdzie widok zasłaniają plansze reklamowe. Jakie miejsce we współczesnej kulturze zajmuje folklor? Czy nie podlega podobnym mechanizmom?

Z trudnym zadaniem zmierzyli się uczestnicy konkursu FOLK-MANIA, organizowanego przez Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jako wyzwanie konkursowe należało połączyć niszowy dziś nurt plakatu artystycznego, zaangażowanego społecznie z pytaniem o kondycję folkloru dziś.

W dobie dostępu nie tylko do informacji, ale do wszystkiego równocześnie i z każdego zakątka świata, folklor, a w zasadzie jego wartość, oparta na odrębności, nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj wspólne granie kapeli góralskiej z Jamajczykami, flisak na motorze, etno design, ciupaga do garnituru są zjawiskami na porządku dziennym. Z jednej strony odradza się tradycja miejscowa, powiedzmy śląska czy sądecka w formie tradycyjnej w poszukiwaniu tożsamości, z drugiej strony folklor żywi się wpływami i zapożyczeniami. Proces zmian jest nieunikniony, ale świadomość, że zachodzi, pozwala podejmować decyzje o kierunku i eliminować to, co kulturowo obce albo wręcz szkodliwe. Nikt tego nie zrobi tak jak właśnie młodzi ludzie, w świeży i niezależny sposób.

Niechby ten konkurs był przyczynkiem w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego i dziękujemy uczniom, ale także ich opiekunom za poświęcony czas, wysiłek i inwencję twórczą.

W pierwszej edycji konkursu na plakat FOLK-MANIA, na podstawie przesłanych prac z Zespołu Szkół w Chełmcu, Liceum Plastycznego w Rypinie i Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem, komisja złożona z wykładowców kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu przyznała nagrody: Monice Radlińskiej Izabeli Błasiak, a także wyróżnienia: Kacprowi Kityńskiemu, Melanii Wróblewskiej i Patrycji Marcisz. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia; dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. nadzw.; dr Beata Lisowska – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego, dr Iwona Bugajska-Bigos oraz mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej.