Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to jedna z najważniejszych uroczystości, podsumowująca kilkuletnią pracę studentów i wykładowców. Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami i krótką relacją z tych uroczystości.

22 lipca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów w Instytucie Zdrowia. W roku akademickim 2015/16 mury PWSZ w Nowym Sączu opuściło ponad 80 Absolwentów studiów stacjonarnych na kierunkach: Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo medyczne. Gratulacje Absolwentom zgromadzonym na instytutowych uroczystościach złożyli Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel, Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok oraz Dyrekcja Instytutu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt wyróżnienia 7 Absolwentek kierunku Pielęgniarstwo za ich umiejętności praktyczne zdobyte podczas praktyk studenckich w Centrum Rehabilitacji „Tukan”. Osoby te otrzymały propozycje pracy w Centrum złożone przez Panią Dyrektor Mariolę Pawlak.

Równie uroczysty charakter miało wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Ekonomicznego, które miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni i Instytutu Ekonomicznego, Dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele lokalnego samorządu oraz przedsiębiorstw i organizacji m.in.: Wojciech Piech – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń, Leszek Skowron - Wójt Gminy Korzenna, Ryszard Skwarczek - Prezes Zarządu Piwniczanka, Marcin Bulanda - Prezes Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA”.

Kolejnych 190 osób może posługiwać się tytułem zawodowym licencjat, który zwieńczył kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kierunku Ekonomia, oprócz tego 10 osób uzyskało tytuł, kończąc kształcenie na studiach stacjonarnych na kierunku e-Administracja. W trakcie gali wyróżniono także Absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, osoby wyjątkowo zaangażowane na rzecz instytutu oraz aktywnie działające w kołach naukowych. Ponadto, podczas uroczystości decyzją Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków wręczono nagrody trzem Absolwentkom - autorkom najlepszych prac dyplomowych. Przewodniczący Kapituły Zygmunt Berdychowski przekazał laureatkom vouchery na nagrody pieniężne a Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel wręczył dyplomy wyróżniające.

Wyróżnienia za najlepszą pracę dyplomowej otrzymały Panie:

  1. Renata Skoczeń z Instytutu Ekonomicznego, za pracę pt. „ Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy na przykładzie powiatu nowosądeckiego” napisaną pod przewodnictwem Pana dr hab. Bogusza Mikuły, prof. nadzw.
  2. Patrycja Kulak z Instytutu Pedagogicznego, za pracę pt. „Korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci w wieku przedszkolnym” napisaną pod przewodnictwem Pani dr hab. Zdzisławy Zacłony, prof. nadzw.
  3. Natalia Botwina - z Instytutu Zdrowia za pracę, pt. „Jakość życia osób w starszym wieku” napisaną pod przewodnictwem dr n.med. Stanisławy Talagi.

W trakcie uroczystości wyróżniona i zaprezentowana została praca Pani Edyty Zwolenik pt. „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym państwa”, napisana pod przewodnictwem Pana doc.dr Marka Reichela - Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji, pracy zawodowej i życiu osobistym.