Podczas konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2017 r. Władze Uczelni przedstawiły informację o uzyskaniu decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadającej uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU.

Kierunek został przygotowany pod kierownictwem Dyrektor Instytutu Języków Obcych dr Moniki Madej-Cetnarowskiej we współpracy z Dyrektorem Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeuszem Kudłaczem. Lingwistyka dla biznesu jest połączeniem nauki języków obcych z naukami ekonomicznymi oraz naukami o zarządzaniu.  Nasza uczelnia będzie trzecią uczelnią w Polsce oferującą taki kierunek. Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 rozpocznie się już 8 maja 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Instytutu Języków Obcych.

Lingwistyka decyzja