7 czerwca w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się koncert Aleksandra Porzucka, znanego sądeckiego artysty, kompozytora i pedagoga.

Podczas koncertu „Dla tego światła, dla tych braw...” Aleksander Porzucek wraz z wykonawcami: Barbarą Porzucek, Danutą Głąb, Anną Kożuch, Jakubem Stawiarskim, Justyną Zawiślan i Emilem Kiełbasą zaprezentował utwory skomponowane w czasie swojej długoletniej pracy artystycznej.

Na koncercie obecne były władze Uczelni JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. Rektor PWSZ oraz dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dyrekcja Instytutu Pedagogicznego doc. dr Zofia Muzyczka i dr Beata Lisowska, a także wicedyrektor Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz oraz pracownicy PWSZ, liczne grono studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.