Zapraszamy studentów do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy do uczelni partnerskich oraz praktyki
w ramach Programu Erasmus+ w roku 2018/2019.

WYJAZDY NA STUDIA w semestrze letnim roku akademickiego

Kiedy zgłosić w uczelni chęć wyjazdu?

Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy w semestrze poprzedzającym wyjazd na studia (najpóźniej do 25 października 2018 r. w przypadku chęci wyjazdu na semestr letni). Jest to związane z deadlinem wyznaczonym przez uczelnie zagraniczne, określającym datę wpływu aplikacji studenta.

Lista uczelni partnerskich oraz wysokość stawek stypendialnych na dany kraj znajdują się w zakładkach: Erasmus - Wymiana studencka / Praktyki studenckie.

Kryteria kwalifikacji:

 • uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu,
 • dobre wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego lub pierwszego semestru jeśli aplikantem jest student 1-go roku),
 • znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej – najczęściej jest to język angielski, ale również niemiecki, włoski, francuski, hiszpański i słowacki w zależności od kraju docelowego,
 • potwierdzenie znajomości języka w postaci certyfikatu lub zaświadczenia ze szkoły językowej,
 • złożenie pełnej wymaganej dokumentacji zgodnie z uczelnianym Regulaminem Programu Erasmus.

Zalety:

 • zyskanie unikalnej wiedzy w zakresie danego kierunku studiów,
 • zdobycie nowych umiejętności społecznych,
 • doskonalenie znajomości w zakresie języków obcych (bezpłatny kurs językowy),
 • doświadczenie mile widziane w CV,
 • zawieranie międzynarodowych przyjaźni i znajomości,
 • zwiedzanie Europy,
 • wspaniała życiowa przygoda,
 • stypendium na pokrycie kosztów wyjazdu!

Generalnie Program Erasmus+ oferuje dwie formy mobilności: wyjazdy do uczelni partnerskich oraz na praktyki zawodowe (łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów).

Z obu form mogą skorzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Daje on także możliwość wyjazdu na praktyki dla absolwentów. Wyjazdy dofinansowywane są z funduszy unijnych, a ich wysokość uzależniona jest od formy mobilności, długości pobytu i kraju. Uczestnictwo w wymianie zagranicznej jest mile widziane w CV i cenione przez pracodawców, świadczy o ambicji i zaradności danej osoby oraz znajomości języków obcych. Rekrutacja prowadzona jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, dlatego należy śledzić ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni (zakładka Erasmus) oraz na stronie ogólnopolskiej www.erasmusplus.org.pl

Szczegółowe informacje: Dział nauki, rozwoju i współpracy (Rektorat, pok. 14 lub 15).

tel. 18 547 56 02 wew. 101 lub 102