W Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ odbyło się szkolenie z zakresu obsługi uniwersalnego stanowiska pomiarowego ISOFORCE służącego do diagnostyki funkcjonalnej mięśni. Przeprowadził je sam konstruktor urządzenia pochodzący z Grecji Vassilis Machairas - specjalista z zakresu techniki medycznej.

Bezpłatne szkolenie odbyło się przy okazji usługi serwisowej wykonywanej w ramach planowanego przeglądu urządzenia. Na szkoleniu obecni byli pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej oraz studenci – członkowie koła naukowego BODYLAB.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodyką pomiarów prowadzonych w warunkach statyki oraz w warunkach izokinetycznych.

W trakcie prezentacji wielokrotnie podkreślono użyteczność pomiarów na ISOFORCE
w nowoczesnej rehabilitacji oraz diagnostyce sportowej.

Warto wspomnieć, iż żaden ośrodek akademicki w Polsce nie dysponuje urządzeniem ISOFORCE. Ten system pomiarowo - diagnostyczny jest w posiadaniu jedynie naszej Uczelni, a to daje możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych, rozwoju naukowego pracowników i poprawy jakości kształcenia studentów.