Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu postanowiły wzmocnić dotychczasową współpracę i sformalizować ją w postaci porozumienia, które podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezes OZPN Pan Robert Koral i Przewodniczący Wydziału Szkolenia Pan Andrzej Kuźma. W spotkaniu uczestniczył również Prezes AZS naszej Uczelni mgr Zbigniew Małek.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie merytorycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego wsparcia przedsięwzięć sportowych, metodycznych, dydaktycznych i naukowych. Dzięki temu możliwa będzie realizacja szkoleń i dokształcania trenerów, instruktorów, sędziów i zawodników oraz animatorów sportu i działaczy społecznych, zgodnie z konwencją UEFA i programami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto porozumienie otwiera możliwość organizacji wydarzeń naukowych, takich jak wykłady, seminaria, sympozja i konferencje metodyczno-szkoleniowe i naukowe, podejmowania projektów naukowo-badawczych, wspólnych publikacji w Wydawnictwie Naukowym PWSZ i innych, a także prelekcji naukowych dla studentów PWSZ prowadzonych przez działaczy OZPN. Związek zadeklarował też chęć realizacji praktyk studenckich oraz prac dyplomowych w OZPN oraz podległych podokręgach. Obie strony zamierzają współpracować w procesach przygotowywania programów studiów oraz innych form kształcenia w PWSZ, uwzględniających elementy trenowania, sędziowania i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłki plażowej. Podpisana umowa na ma celu realizację misji i celów działalności statutowej obu Stron, dając im obopólne korzyści.